Likovno-muzički centar
2-7
uzrast
12-15 broj
Likovno-muzički centar
Koncept centra je da deca steknu veštine iz slikanja, ritma, fleksibilnosti i koordinacije pokreta.
Eko-botanički centar
1-7
uzrast
12-15 broj
Eko-botanički centar
Koncept ovog centra interesovanja je povezivanje dece sa prirodom.