Jezičko-dramski centar
3-7
uzrast
12-15 broj
Jezičko-dramski centar
Koncept ovog centra interesovanja je učenje jezika.
Likovno-muzički centar
2-7
uzrast
12-15 broj
Likovno-muzički centar
Koncept centra je da deca steknu veštine iz slikanja, ritma, fleksibilnosti i koordinacije pokreta.
Naučno-istraživački centar
2-7
uzrast
12-15 broj
Naučno-istraživački centar
Koncept ovog centra interesovanja je razvoj istraživačkih sposobnosti kod dece.

Eko-botanički centar
1-7
uzrast
12-15 broj
Eko-botanički centar
Koncept ovog centra interesovanja je povezivanje dece sa prirodom.
Gimnastičko-atletski centar
3-7
uzrast
12-15 broj
Gimnastičko-atletski centar
Koncept ovog centra je fizički razvoj dece