Program nege i vaspitanja u jaslicama

Program nege i vaspitanja u jaslicama

Grupe u predškolskim ustanovama podeljene su, po uzrastu, na jaslene i vrtićke. Deca koja dolaze u jaslice imaju manje od tri godine. Specifičnost rada sa ovako ranim uzrastom je jedinstvo nege i vaspitanja. Postoji utvrđen program vaspitanja u jaslicama, na državnom nivou koji predviđa ko, šta i kako treba da radi u jaslicama, bilo da se nalaze u državnom ili privatnom vrtiću.

ŠTA OBUHVATA PROGRAM VASPITANJA U JASLICAMA?

Nega i briga o zdravlju odvija se kroz postepene i strpljive aktivnosti odraslog u vezi sa odvikavanjem deteta od pelena, dude i flašice, redovnim pranjem ruku toplom vodom i sapunom, podsticanjem samostalnog hranjenja i korišćenja pribora za jelo uz  svakodnevan boravak na vazduhu. U ovom uzrastu dete uči po modelu, stoga je za njegov socijalni i emocionalni razvoj značajno da su odrasli u okruženju vedri i nasmejani, da mališane mame na igru već pripremljenim igračkama i pokazuju kako da se igraju svi zajedno, podržavajući spontanost svakog pojedinca. Važno je da svaki član grupe oseti da ima podršku i da je prihvaćen. U obraćanju neophodno je da odrasli koriste one reči i rečenice koje dete razume. Kroz različite igre mališani se podstiču da naprave samostalne korake, savladaju prepreke, dele guralice, penju se na brdašce ili kotrljaju igračke, razvijajući motoriku u skladu sa uzrastom i pojedinačnim mogućnostima. Tokom ovih zabavnih aktivnosti pojaviće se potreba za imenovanjem delova tela, vrsta hrane, boja odeće i životnja ili osobina i parova suprotnosti. Odrasli, takođe, povremeno izdaje jednostavne naloge u igri, kao što je: “Sačekaj svoj red” ili opisuje prostim rečenicama poput: “Peremo ruke” i “Kiša pada”, recituje ili priča priču. Uz proširivanje dečjeg  iskustva dodirivanjem novih materijala, skupljanjem stvari iz prirode, slušanjem različitih zvukova, praćenjem ritmova ili muzike, dolazi i njihovo imenovanje, čime je podstaknut sveobuhvatni senzorni, perceptivni i govorni razvoj. Sve ovo se naravno odvija po sistemu: “Korak po korak”, kakav je i naslov jednog od priručnika za rad sa decom do tri godine.

KAKO IZGLEDA JEDAN MESEČNI PLAN ZA RAD U JASLICAMA?

Obično svaki mesec ima svoju temu, kao što su delovi tela ili voće i povrće, životinje ili odeća i slično. Potom, za svaki deo programa, treba potražiti i pronaći odgovarajuće sadržaje i napraviti konkretan plan. Na primer, za mesec kada je voće i povrće tema korisno je u činiju staviti neke primerke istih, pa pomoći deci da ih opipaju, imenuju, pomirišu, nauče kakkvog su oblika, teksture i boje i na kraju naprave salatu i pojedu, ovim su ispunjeni zahtevi programa u senzo- perceptivnom delu. U muzičkom segmentu nalazi širok izbor pesmica poput “Povrćijade” ili “Išli smo u Afriku”, potom“Kruška, jabuka, šljiva” ili “Jabuka”. Pitalice tipa:”Pitam se pitam šta danas jedemo za ručak?” priča “Jabuka” ili recitacije iz Zmajeve neiscrpne riznice proširuju dečji rečnik i usavršavaju govorno-jezički potencijal. Igranje igara kao što su pogodi po boji ili obliku, dodaj drugaru, kao što je “Vrući krompirići” ili slaganje jednostavnih slagalica sa krupnim plodom voćke, pokrivaju intelektualni i socijalni deo. Kreativni pristup, koji se neguje u vrtiću Magnolija u Beogradu, za najraniji uzrast može se ostvariti listom papira na kome je zalepljeno seme jabuke, a mališani “docrtaju” svoju biljku koja iz njega raste, ili zabavnim otiscima koje prave uz pomoć tempera i prepolovljene voćke jabuke ili povrća kao što su krompir ili šargarepa  izrezani u oblike po izboru.

https://www.youtube.com/watch?v=L-IplDx2OTU

OSNOVNI ZADACI PROGRAMA RADA U JASLICAMA

Osnovni zadaci programa nege i vaspitanja u jaslicama su

  • očuvanje i unapređivanje zdravlja dece
  • negovanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta
  • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta
  • stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava   potrebe i motiviše dete.

To podrazumeva da su u razilčite aktivnosti, kroz igru i dnevne rutine, ukomponovane pre svega neophodne mere zdravstvene nege i zaštite za ovaj uzrast. S obzirom da mališani uglavnom nemaju formirane higijenske navike i potrebna im je pomoć pri hranjenju i presvlačenju, bezbedna sredina u kojoj se kreću i pravovremena nega su osnova rada sa njima. Najveća briga roditelja je da se dete ne razboli kada počne da dolazi u kolektiv. Očuvanje i unapređenje zdravlja dece u jaslenim grupama rukovodi se onom narodnom poslovicom:” Bolje je sprečiti, nego lečiti, “ ili kako se to stručno kaže u pitanju je preventivno delovanje.

KO RADI SA DECOM U JASLICAMA

Sa decom u predškolskim ustanovama svakodnevno rade stručno obučene osobe. To su u jaslicama uglavnom medicinske sestre, pedijatrijske sestre i vaspitači, sa dugogodišnjim iskustvom i višestrukim edukacijama za ovaj uzrast. Sve planirane aktivnosti usklađuju se sa osobinama i specifičnostima grupe u kojoj će se izvoditi prema zadacima programa nege i vaspitanja u jaslicama. U dnevniku rada vaspitači vode dokumentaciju o planiranim i realizovanim aktivnostima i napretku svakog deteta koje im je povereno. Pravovremene informacije, evaluacije i timski rad u vrtiću, uz dobru saradnju sa roditeljima, omogućava svakom detetu da u potpunosti razvije svoje potencijale.

ZNAČAJ ADAPTACIJE ZA PROGRAM NEGE I VASPITANJA U JASLICAMA

Privikavanju deteta na jaslice posvećuje se velika pažnja u vrtiću, sa ciljem da polaznici prihvate novu sredinu u kojoj osećaju atmosferu dobrodošlice svakog dana, gde im se pruža puno nežne nege, uz podsticanje svestranog razvoja. Trajanje adaptacije prilagođava se potrebama novog drugara, a odrasli pažljivo planiraju aktivnosti koje mu omogućuju lakši boravak u grupi. Dobra priprema, komunikacija i saradnja roditelja sa osobljem jaslica detetu donosi sigurnost i spontano uključivanje u grupne aktivnosti, čime je uspešna adaptacija privedena kraju. U ranom uzrastu jedinstvo nege i vaspitanja podrazumeva da svakodnevne situacije doprinose zdravlju, rastu i razvoju svakog mališana u grupi, kao i zajedničkom druženju koje vremenom prerasta u timski duh.

OAZA I BAZA U JASLICAMA

Pristupom punim ljubavi tokom nege i vaspitanja u jaslicama, odrasli stvaraju oazu u kojoj deca zajedno obrokuju i odmaraju, a svaki mališan se razvija na svoj način i svojim tempom, istražujući okolinu, ali i svoje mogućnosti. Igrom nastaje zajednica, u prijateljskom okruženju vrtića, koja postaje čvrsta baza za dalji napredak najmlađeg naraštaja. Saradnja roditelja i stručnog osoblja omogućava deci da izrastu u zdrave, jake, samostalne ličnosti, koje vole i sebe i druge.

Vrtić Magnolija, lepota odrastanja