Različite vrste vrtića

Različite vrste vrtića

DVE OSNOVNE VRSTE VRTIĆA  SU DRŽAVNI I PRIVATNI

Državni vrtići decu upisuju jednom godišnje, u proleće, najčešće po teritorijalnom principu. Grupe su uzrasno organizovane, a radi se po klasičnim metodama i programu koji predviđa zakon. Deca sa vaspitačima pripremaju predstave, učestvuju na maskenbalu i idu na izlete. Hrana stiže iz centralne kuhinje, ali termini obroka nisu u svim objektima isti. Deca svakodnevno izlaze u dvorište vrtića kada to vremenske prilike dopuštaju, a spavanje je obavezno za sve grupe osim najstarije. Svi državni vrtići imaju pripremni predškolski program. Oprema i edukativni materijali za sve grupe su standardni, a u renoviranim vrtićima su noviji. Interesovanje za upis je veliko, cena je pristupačna i grupe su ponekad veće od propisanih. Za decu čiji roditelji rade duže od vrtića, organizuje se dežurstvo.

Privatni vrtići decu upisuju po potrebi, a cene su manje pristupačne, ako nisu u programu subvencionisanja. Grupe su uzrasno organizovane, ali mogu biti i mešovite, prema interesovanju dece za određene sadržaje. Akreditovani vrtići rade po zakonski regulisanom programu, s tim što su metode rada i dodatne ulsuge koje pružaju različite. Uz predstave, maskenbale, izlete ili ekskurzije, oni nude i specijalizovane programe. Hranu pripremaju u svojim kuhinjama ili koriste ketering usluge. Deca izlaze u dvorište vrtića, ali i duže šetnje, kao i posete muzejima, pozorištima i drugim ustanovama. Spavanje je organizovano po potrebi prema navikama dece. Neki nude noćenja za decu u vrtiću, uz razne večernje aktivnosti. Najčešće sprovode pripremni predškolski program, a pružaju i usluge produženog boravka kada deca krenu u osnovnu školu. Oprema i edukativni materijal su prilagođeni metodama po kojima rade, veoma su raznovrsni, lepo dizajnirani i uglavnom novi. Interesovanje je veliko, cene su više nego u državnim vrtićima, a grupe su male. Radno vreme je prilagođeno zahtevima roditelja.

INKLUZIVNI VRTIĆI

Inkluzivni vrtići mogu biti i državni i privatni, ako među svojim polaznicima imaju decu sa posebnim potrebama ili sa teškoćama u razvoju. Tema inkluzije zahteva poseban tekst.

RAZLIČITE VRSTE VRTIĆA MEĐU PRIVATNIM

SPORTSKI VRTIĆI

Sportski vrtići su vrste vrtića u kojima se sa decom se radi po zakonski predviđenom programu sa naglaskom na sadržaje fizičke kulture. U ranom uzrastu važno je obezbediti deci dovoljno podsticajnog prostora za kretanje i istraživanje  u aktivnostima tokom kojih će intenzivno razvijati krupnu i sitnu motoriku, prostornu orijentaciju, ravnotežu i jačati ravnomerno sve grupe mišića što rezultira dobrim držanjem tela i opštim psiho-fizičkim napredovanjem. Uz druge aktivnosti u ovim ustanovama insistira se na svakodnevnim sportskim aktivnostima, što podržava i oprema vrtića. Tu su raznovrsni rekviziti, u salama i na otvorenom, a deca se uz pomoć stručnjaka upoznaju sa osnovama različitih sportova i igara, od atletike i fudbala, do plivanja i tenisa.

BILINGVALNI VRTIĆI

Vrtići čestobdodatno nude engleski jezik kao jednu od usluga za koje su roditelji zainteresovani. Ovde želimo da ukažemo da postoje vrtići čija je orijenacija usmerena na strane jezike u tom smislu da su bilingvalni, pa čak i trilingvalni, zatim vrtići na engleskom, a ima ih i na francuskom i nemačkom jeziku i osim njih naravno, internacionalni vrtići i oni u kojima postoje grupe na maternjem jeziku nacionalnih manjina ili mešovite grupe. U ovakvim ustanovama radi se po zakonom određenom programu, na oba ili sva tri jezika. Edukativni materijali su raznovrsni, a uz vaspitače prisutni su i profesori stranih jezika. Mišljenja o tome kada dete treba da počne da uči drugi jezik nisu jednoglasna. Nova istraživanja zagovaraju ranu stimulaciju i navode da je idealan period za početak od druge do šeste godine. Presudno je naravno interesovanje i potencijal samog deteta.

ODRASTANJE KROZ UMETNIČKE RADIONICE

Postoje vrste vrtića u kojima su umetničke radionice osnovni oblik rada sa decom. Kroz ovakav pristup i upotrebu različitih materijala razvija se kreativnost. Deca obrađuju sadržaje predviđene programom izražavajući se muzičkim, likovnim ili dramskim sredstvima. Ona svakodnevno usavršavaju svoj govor, pokret tela, spretnost ruku i razvijaju divergentno mišljenje. Svoja iskustva sažimaju i obrađuju kroz radionice, u kojima vrcaju nove ideje, asocijacije i vizuelizacije. U etno i eko radionicama mališani se bave presađivanjem biljaka, zalivanjem i plevljenjem, kao i izradom figurica ili nakita od plodova koje sakupljaju napolju. Tokom izleta ili ekskurzija imaju priliku da upoznaju osnove starih zanata ili ručnih radova, da valjaju i vajaju nepredenu vunu ili vosak, prave cveće od kukuruzovine ili brinu o domaćim životinjama.

MONTESORI VRTIĆI

Montesori vrtići rade po istoimenoj metodi, što naglašavaju u svom nazivu. Osnovna odlika ove metode je značaj koji pridaje samoaktivnosti deteta i individualnom tempu njegovog razvoja. Posao vaspitača nije da uči dete nečemu, već da ga nadgleda i usmeri da poštuje pravila koja i drugoj deci otvaraju iste mogućnosti. Deca su priodno radoznala, pa u okruženju koje je ih mami, sama istražuju, otkrivaju i uče kroz igru. Ovi vrtići opremljeni su montesori edukativnim materijalima podsticajnim za svaki uzrast. To su cilindri različitih veličina, boja i težina. Kocke i štapovi  pogodni za slaganje ili izgradnju. Obojene i termičke pločice i mnoge druge čarobne spravice. Montesori metoda je akreditovana i prilagođena programu koji je regulisan važećim zakonom naše zemlje, tako da mališani svojim tempom obrade iste sadržaje kao i njihovi vršnjaci iz drugih vrtića.

NTC PROGRAM U VRTIĆIMA

Sve popularnija metoda, osmišljena u Mensi Srbije, promoviše ranu stimulaciju motoričkih aktivnosti u porodici i jasličkom uzrastu. Deca se prevrću, hodaju, trče, vrte, skaču i beskrajno uživaju u tome. Uz stalni rad na pokretu, od treće godine NTC insistira na aktivnostima vezanim za razvoj govora i crtanja, kao i usmeravanje mališana na misaone klasifikacije, serijacije, vizuelizacije i asocijacije. Deci su zanimljive životinje, boje, predmeti, oblici, ljudi i osobine, pa uživaju u ovakvim igrama. Uz nastavak svih ovih aktivnosti, tokom predškolskog uzrasta deca pokazuju uspešno  konvergentno i divergentno mišljenje i stižu do funkcionalnog znanja, otkrivajući rešenja neobičnih pitalica i zadataka uz puno zabave.

RAZLIČITE VRSTE VRTIĆA KOJE SE JOŠ NISU PRIMILE U SRBIJI

U Beogradu je otvoren jedan Valdorf centar za podršku porodici, gde postoji vrtić koji radi po istoimenoj pedagogiji. Uprkos popularnosti i brojnosti šumskih vrtića u svetu, ova vrsta nema predstavnika u Srbiji.