Različite vrste vrtića

Različite vrste vrtića

DVE OSNOVNE VRSTE VRTIĆA  SU DRŽAVNI I PRIVATNI

Državni vrtići decu upisuju jednom godišnje, u proleće, najčešće po teritorijalnom principu. Grupe su uzrasno organizovane, a radi se po klasičnim metodama i programu koji predviđa zakon. Deca sa vaspitačima pripremaju predstave, učestvuju na maskenbalu i idu na izlete. Hrana stiže iz centralne kuhinje, ali termini obroka nisu u svim objektima isti. Deca svakodnevno izlaze u dvorište vrtića kada to vremenske prilike dopuštaju, a spavanje je obavezno za sve grupe osim najstarije. Svi državni vrtići imaju pripremni predškolski program. Oprema i edukativni materijali za sve grupe su standardni, a u renoviranim vrtićima su noviji. Interesovanje za upis je veliko, cena je pristupačna i grupe su ponekad veće od propisanih. Za decu čiji roditelji rade duže od vrtića, organizuje se dežurstvo.

devojcica

Aktivnosti napolju važne su za različite vrste vrtića

Privatni vrtići decu upisuju po potrebi, a cene su manje pristupačne, ako nisu u programu subvencionisanja. Grupe su uzrasno organizovane, ali mogu biti i mešovite, prema interesovanju dece za određene sadržaje. Akreditovani vrtići rade po zakonski regulisanom programu, s tim što su metode rada i dodatne ulsuge koje pružaju različite. Uz predstave, maskenbale, izlete ili ekskurzije, oni nude i specijalizovane programe. Hranu pripremaju u svojim kuhinjama ili koriste ketering usluge. Deca izlaze u dvorište vrtića, ali i duže šetnje, kao i posete muzejima, pozorištima i drugim ustanovama. Spavanje je organizovano po potrebi prema navikama dece. Neki nude noćenja za decu u vrtiću, uz razne večernje aktivnosti. Najčešće sprovode pripremni predškolski program, a pružaju i usluge produženog boravka kada deca krenu u osnovnu školu. Oprema i edukativni materijal su prilagođeni metodama po kojima rade, veoma su raznovrsni, lepo dizajnirani i uglavnom novi. Interesovanje je veliko, cene su više nego u državnim vrtićima, a grupe su male. Radno vreme je prilagođeno zahtevima roditelja.

INKLUZIVNI VRTIĆI

Inkluzivni vrtići mogu biti i državni i privatni, ako među svojim polaznicima imaju decu sa posebnim potrebama ili sa teškoćama u razvoju. Tema inkluzije zahteva poseban tekst.

RAZLIČITE VRSTE PRIVATNIH VRTIĆA

SPORTSKI VRTIĆI

U sportskim vrtićima sa decom se radi po zakonski predviđenom programu sa naglaskom na sadržaje fizičke kulture. U ranom uzrastu važno je obezbediti deci dovoljno podsticajnog prostora za kretanje i istraživanje  u aktivnostima tokom kojih će intenzivno razvijati krupnu i sitnu motoriku, prostornu orijentaciju, ravnotežu i jačati ravnomerno sve grupe mišića što rezultira dobrim držanjem tela i opštim psiho-fizičkim napredovanjem. Uz druge aktivnosti u ovim ustanovama insistira se na svakodnevnim sportskim aktivnostima, što podržava i oprema vrtića. Tu su raznovrsni rekviziti, u salama i na otvorenom, a deca se uz pomoć stručnjaka upoznaju sa osnovama različitih sportova i igara, od atletike i fudbala, do plivanja i tenisa.

BILINGVALNI VRTIĆI

Vrtići čestobdodatno nude engleski jezik kao jednu od usluga za koje su roditelji zainteresovani. Ovde želimo da

Bubamara

Šapuću bubice iz eko radionice…

ukažemo da postoje vrtići čija je orijenacija usmerena na strane jezike u tom smislu da su bilingvalni, pa čak i trilingvalni, zatim vrtići na engleskom, a ima ih i na francuskom i nemačkom jeziku i osim njih naravno, internacionalni vrtići i oni u kojima postoje grupe na maternjem jeziku nacionalnih manjina ili mešovite grupe. U ovakvim ustanovama radi se po zakonom određenom programu, na oba ili sva tri jezika. Edukativni materijali su raznovrsni, a uz vaspitače prisutni su i profesori stranih jezika. Mišljenja o tome kada dete treba da počne da uči drugi jezik nisu jednoglasna. Nova istraživanja zagovaraju ranu stimulaciju i navode da je idealan period za početak od druge do šeste godine. Presudno je naravno interesovanje i potencijal samog deteta.

ODRASTANJE KROZ UMETNIČKE RADIONICE

Deca

U različitim vrstama vrtića- različite inspiracije.

Postoje vrtići u kojima su umetničke radionice osnovni oblik rada sa decom. Kroz ovakav pristup i upotrebu različitih materijala razvija se kreativnost. Deca obrađuju sadržaje predviđene programom izražavajući se muzičkim, likovnim ili dramskim sredstvima. Ona svakodnevno usavršavaju svoj govor, pokret tela, spretnost ruku i razvijaju divergentno mišljenje. Svoja iskustva sažimaju i obrađuju kroz radionice, u kojima vrcaju nove ideje, asocijacije i vizuelizacije. U etno i eko radionicama mališani se bave presađivanjem biljaka, zalivanjem i plevljenjem, kao i izradom figurica ili nakita od plodova koje sakupljaju napolju. Tokom izleta ili ekskurzija imaju priliku da upoznaju osnove starih zanata ili ručnih radova, da valjaju i vajaju nepredenu vunu ili vosak, prave cveće od kukuruzovine ili brinu o domaćim životinjama.

MONTESORI VRTIĆI

Montesori vrtići rade po istoimenoj metodi, što naglašavaju u svom nazivu. Osnovna odlika ove metode je značaj koji pridaje samoaktivnosti deteta i individualnom tempu njegovog razvoja. Posao vaspitača nije da uči dete nečemu, već da ga nadgleda i usmeri da poštuje pravila koja i drugoj deci otvaraju iste mogućnosti. Deca su priodno radoznala, pa u okruženju koje je ih mami, sama istražuju, otkrivaju i uče kroz igru. Ovi vrtići opremljeni su montesori edukativnim materijalima podsticajnim za svaki uzrast. To su cilindri različitih veličina, boja i težina. Kocke i štapovi  pogodni za slaganje ili izgradnju. Obojene i termičke pločice i mnoge druge čarobne spravice. Montesori metoda je akreditovana i prilagođena programu koji je regulisan važećim zakonom naše zemlje, tako da mališani svojim tempom obrade iste sadržaje kao i njihovi vršnjaci iz drugih vrtića.

NTC PROGRAM U VRTIĆIMA

Decak

U sportskim vrtićima nedostaje samo surfing.

Sve popularnija metoda, osmišljena u Mensi Srbije, promoviše ranu stimulaciju motoričkih aktivnosti u porodici i jasličkom uzrastu. Deca se prevrću, hodaju, trče, vrte, skaču i beskrajno uživaju u tome. Uz stalni rad na pokretu, od treće godine NTC insistira na aktivnostima vezanim za razvoj govora i crtanja, kao i usmeravanje mališana na misaone klasifikacije, serijacije, vizuelizacije i asocijacije. Deci su zanimljive životinje, boje, predmeti, oblici, ljudi i osobine, pa uživaju u ovakvim igrama. Uz nastavak svih ovih aktivnosti, tokom predškolskog uzrasta deca pokazuju uspešno  konvergentno i divergentno mišljenje i stižu do funkcionalnog znanja, otkrivajući rešenja neobičnih pitalica i zadataka uz puno zabave.

RAZLIČITE VRSTE VRTIĆA KOJE SE JOŠ NISU PRIMILE U SRBIJI

U Beogradu je otvoren jedan Valdorf centar za podršku porodici, gde postoji vrtić koji radi po istoimenoj pedagogiji. Uprkos popularnosti i brojnosti šumskih vrtića u svetu, ova vrsta nema predstavnika u Srbiji.