Zašto je danas važno podizati čestitu i brižnu decu?

Zašto je danas važno podizati čestitu i brižnu decu?

Zašto je danas važno podizati čestitu i brižnu decu

Malo koji roditelj bi istakao da roditeljstvo samo po sebi nema izazova i da je jednostavno vršiti ovu dužnost, možda samo oni najhrabriji.

Tako složenost roditeljstva u današnje vreme podrazumeva vaspitanje dece da budu sposobna u obavljanju zadataka i da budu uspešna u onome što rade, bilo da je u pitanju sport, muzika, matematika, znanje stranog jezika ili kreativnost.

Zašto je isto tako podjednako važno naučiti decu da izrastu u čestite, moralne ljude koji brinu o drugima i poštuju druge? Pre svega time deca postaju kompletni i zdravi članovi društva, nenasilni, sigurni u sebe i što je najvažnije deca se tako uče o odgovornosti.

Prema istraživanju profesora psihologije sa Harvarda oko 80 odsto dece ispitanika, tvrdilo je da njihovi roditelji više brinu o njihovim dostignućima i sreći nego da li oni brinu o svojim drugarima. Čak je studija potvrdila da su intervjuisana deca izjavila da roditeljima zapravo uopšte i nije važno da je njihovo dete brižno u školi prema svojim vršnjacima. Zamislite samo posledicu toga i koliko deca mogu biti surova i nasilna u međusobnim odnosima u školi.

“Deca se ne rađaju dobra ili loša i mi ne bi trebalo da odustajemo u njihovom vaspitanju. Potrebno je pružiti dobar uzor kao roditelj i pomoći im da postanu brižni, da poštuju potrebe drugih i da budu odgovorna prema drugima na svakom koraku svog detinjstva”, ističu istraživači psiholozi.

Vrtić Magnolija pripremio je 3 saveta za vas kako utičete na vaše dete, da bude pravedno, čestito i brižno prema drugima.

#1 Napravite prioritet da je važno brinuti o drugima

Zašto? Roditelji često stavljaju potrebe svog deteta i sreću u prvi plan. Ali decu je takođe potrebno naučiti da je potreban balans između njihovih ličnih potreba i potreba njihovih drugara, bilo da je u pitanju dodavanje lopte u timskoj igri ili stajanje u odbranu drugara koji je fizički napadnut od strane trećeg vršnjaka.

Kako? Veoma je važno imati visoka etička očekivanja prema detetu, da dete uvažava sopstvene izbore i data obećanja. Recimo ohrabrivati dete da pre nego što raskine neko prijateljstvo ili odustane od treniranja u fudbalskom klubu, pokuša da razreši konfliktnu situaciju.

Pokušajte. Kada je vaše dete gladno, ljuto ili umorno potrudite se da detetu skrenete pažnju da se ponaša ljubazno i sa poštovanjem prema drugima bez obzira što je uznemireno.

#2 Pružite priliku deci da vežbaju ljubaznost i zahvalnost

Zašto? Lepa reč i gvozdena vrata otvara! Nikada nije kasno da se postane nasmejana, ljubazna osoba, ali se neće uvek desiti samo od sebe. Zato je važno podsticati decu da vežbaju iskazivanje zahvalnosti prema onima koji brinu o njima i doprinose u njihovom životu na neki način.

Kako? Biti ljubazan i brižan se vežba ponavljanjem u svakodnevnom životu kao kod sviranja instrumenta ili plesanja. Svaki dan pomalo. Ne pohvaljujte decu za trivijalne stvari poput raspremanja stola posle jela, neke stvari i poredak se podrazumevaju.

Pokušajte. Nije teško biti fin. Dete treba da ima uzor u vama kao čvrstoj karakternoj osobi, pravednoj ali meka srca. Bitan je način kako rešavamo konfliktnu situaciju najpre mi kao odrasli i samim tim pružiti primer u datoj situaciji. Vikom i vređanjem nećemo postići mnogo više od stvaranja frustracije kod druge osobe, mnogo veći efekat će postići argumentovani razgovor.

#3 Naučite decu kako da upravljaju destruktivnim osećanjima

Zašto? Često želja da brinemo o drugima može biti preplavljena negativnim emocijama kao što su ljutnja, zavist ili posramljenost.

Kako? Treba ukazati deci da su ova osećanja takođe prirodna ali da ih treba preokrenuti u produktivnost, a ne destrukciju.

Pokušajte. Evo jednostavnog načina da naučite svoju decu da se smiruju: pitajte dete da ustane, duboko udahne kroz nos i izdahne kroz usta i broji do pet. Vežbajte najpre kada je vaše dete mirno. Zatim, kada primetite da se dete uznemirilo, podsetite ga na ove korake i uradite ih zajedno. Posle nekog vremena dete će početi to da čini samostalno, tako da ono može izraziti svoja osećanja na odgovarajući način.